vinmax logo - Vinmaxstore.com

Chính sách thanh toán khi mua hàng tại Vinmaxstore.com

Hiện tại, công ty áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến.

Bao gồm:

  • Thanh toán chuyển khoản
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Các hoạt động Mua hàng – Thanh toán dựa trên các hình thức khác:

  1. Đặt hàng trên trang web vinmaxstore.com – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)
  2. Đặt hàng qua điện thoại – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)
  3. Đặt hàng qua email – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)